Sandra Wallman
Sandra Wallman

Sandra Wallman, professor emeritus vid University College London, är en ledande socialantropolog med inriktning på urbana etnicitet- och minoritetsstudier och har omfattande forskningserfarenhet av frågor kring landsbygdsutveckling. Hon har undervisat och forskat vid London School of Economics, University of Toronto, University of Hull och University College London. Som forskare har hon även varit knuten till Ethnic Relations Research Unit vid det dåvarande brittiska Social Science Research Council. Sandra Wallmans fältstudier har bedrivits i södra och östra Afrika, Storbritannien och de italienska Alperna. Dessa studier har visat på ett starkt intresse för vidare utveckling av fältmetodik.

Sandra Wallman har haft långvariga och omfattande kontakter med Socialantropologiska institutionen. Hennes insatser vid institutionen var särskilt betydelsefulla under 1970-talet och det tidiga 1980-talet, då hon under olika perioder var gästlärare och även gjorde många besök som handledare och gästföreläsare.

Sandra Wallmans dubbla forskningserfarenhet både i studier av landsbygdsutveckling och urbana etnicitets- och minoritetsstudier svarade påtagligt väl mot institutionens framväxande forskningsprofil och låg till grund för inbjudan. Dessa områden är fortfarande viktiga delar av institutionens forskning. Hennes tidiga insatser som omtänksam och stimulerande handledare och inspiratör märks därför fortfarande i institutionens levande historia.

Läs mer om Stockholms universitets hedersdoktorer 2014.