Christina Garsten
Christina Garsten
 

Det senaste numret innehåller artiklar av Galit Ailon, Michiel Verver, Heidi Dahles, Emil Røyrvik och Pauline Garvey. Aihwa Ong, Benjamin Lee, Daromir Rudnyckyj, Hirokazu Miyazaki och Melissa Fisher har skrivit artikeln "Opinions: The Anthropology of Finance" och Brian Moeran och Christina Garsten har skrivit den inledande artikeln "Towards an anthropology of worth".

Journal of Business Anthropology är en Open Access-tidskrift. För mer information om tidskriften och för att läsa artiklar, besök tidskriftens hemsida.

Läs mer om Christina Garstens forskning.