Annika Rabos och Marianne Boqvists artikel skildrar verksamheten i skådespelartältet i Zaatari där skådespelaren och regissören Nawar Bulbul har låtit flyktingbarn från södra Syrien lära sig spela teater och delta i uppsättningar av Shakespeare-pjäser. Projektet Shakespeare in Zaatari har bland annat resulterat i två produktioner ”Romeo och Julia” (2015) och ”Kung Lear” (2014).

Kung Lear spelades flera gånger i Zaatari både för lägrets invånare och för publik inbjuden utifrån. Dessutom framfördes pjäsen i den antika amfiteatern i Amman efter att 60 av barnen fått tillstånd att, för detta tillfälle, lämna lägret.

Artikeln ”Kultur och utbildning/kulturutbildning för syriska barn” ger också en kulturhistorisk bakgrund. Arabvärldens muntliga berättartradition presenteras liksom spridningen av skriftspråket och skolbokens och tevens roll i att föra ut ideologiska budskap. Författarna skriver också om den stora skillnaden mellan talad och skriven arabiska.

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

Eva Söderberg är redaktör för Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur (2016). Om skriften: ”Kan konst och kultur för ban bestämmas, planeras och kontrolleras i tid och rum? Vilka uttryck tar sig fostran och marknad i kultur för barn och unga? Artiklarna i denna skrift visar att dessa frågor är högst aktuella i dagens barnkulturforskning och praktik.”

Centrum för barnkulturforskning ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur i olika former samt att sprida forskningsresultat. Skrifterna är också en slags dokumentation över det senaste Barnkulturella symposiet då artikelförfattarna i regel alltid är föregående symposiums föreläsare.

Läs mer om skriftserien.

Ta del av programmet för Barnkultursymposium 2015: Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur.

Om artikelförfattarna

Kort dokumentärfilm om Shakespearetältet i Zaatarilägret

 

(Film director: Maan Mouslli; theatre director: Nawar Bulbul; film music: Kinan Azmeh.)