Christina Garsten
Christina Garsten
 

– Det finns forskning, framför allt i USA, som visar att deras inflytande kan flytta in i andra formella forum. Denna förflyttning är egentligen kärnan till att dessa organisationer har ett betydligt större inflytande än dess egentliga mandat, säger Christina Garsten i artikeln.

Tillsammans med Anette Nyqvist är Christina Garsten redaktör för boken Organisational Anthropology. Doing Ethnography in and Among Complex Organisations som nyligen publicerades. Boken tar bland annat upp de specifika utmaningarna med att göra etnografiskt fältarbete i olika organisationer och undersöker tillvägagångssättet för att initiera kontakt med organisationer och skapa förtroende hos deras medlemmar.

Läs artikeln som publicerades i Svenska Dagbladet den 2 juni.

Läs mer om Christina Garstens forskning.