Spärren till Stockholms tunnelbana
Spärren till Stockholms tunnelbana

 

Priset delades ut i samband med Samfundet S:t Eriks årsmöte den 26 april. Uppsatsen “Metro Barriers in the making: the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm” analyserar det nya tekniska spärrsystemet i Stockholms tunnelbana.

Jenny Lindblad
Jenny Lindblad

Stockholmiapriset får Jenny Lindblad för:

”… sin teoretiskt insiktsfulla och metodologiskt väl utförda analys av det nya tekniska spärrsystemet i Stockholms tunnelbana. Genom besök vid SL:s tekniska laboratorium, intervjuer med teknisk personal och deltagande observation i olika spärrmiljöer har Lindblad visat hur resenärernas normtänkande och sociala samspel påverkats av spärrsystemets utformning. Författaren ser det nya tekniska spärrsystemet som en balansgång mellan rörlighet och säkerhet. Mot behovet av så många betalande resande som möjligt står behovet av säkerhet mot fusk och olyckor. Lindblads analys är självständig, balanserad och reflekterande, samtidigt som den håller en kritisk distans till både de studerade aktörerna och författarens egna utgångspunkter. Som en studie i stadens offentliga transportsystem är Lindblads masteruppsats både aktuell och angelägen.”

Läs och ladda ner Jenny Lindblads uppsats, som hon lade fram våren 2015 vid Socialantropologiska institutionen.

Läs mer om Samfundet S:t Erik och Stockholmiapriset.

Jenny Lindblad är nu doktorand vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) på KTH i Stockholm. Läs mer om hennes forskningsprojekt.