Christina Garsten. Foto: Eva Dalin
Christina Garsten. Foto: Eva Dalin

Professor Christina Garsten har av Riksbankens Jubileumsfond beviljats ett anslag om 14 712 000 kr för projektet ”Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier”.

För en tid sedan meddelande RJ vilka forskare som beviljats anslag ur RJ:s Jubileumssatsning: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. Christina Garsten var en av åtta forskare som fick sin ansökan godkänd. Fokus för satsningen var på forskningsfrågor som kunde fylla kraven på att vara en nyckelfråga och en utmaning för vetenskap och samhälle. Projektet har sin bas på Stockholms universitet och engagerar flera lärosäten i internationellt samarbete.

Internationell samverkan

Christina Garstens projekt, som kommer att bedrivas i samarbete med fem andra forskare – Jenny Andersson (Sciences-Po), Mikkel Flyverbom (Copenhagen Business School), Mark Maguire (National University of Ireland, Maynooth), Anette Nyqvist (Stockholms universitet) och Adrienne Sörbom (Södertörns högskola och Stockholms universitet) – undersöker organisationer med inriktning mot studier av framtiden. Det kommer att undersöka deras arbete med att förutse framtiden, skapa modeller för framtida scenarier, samt vad dessa modeller förmedlar i termer av föreslagna lösningar för att hantera globala utmaningar.

Centrala frågor

De organisationer som kommer att undersökas är bland andra Institute for the Future, Google Ideas och UNESCOs Anticipation and Foresight Programme.

Projektets centrala frågor är: Vilka typer av scenarier skapas i organisationer vars målsättning är att föreslå former för anteciperande styrning? Vilka är de yrkesmänniskor som skapar, legitimerar och sprider scenarier och vilka är de underliggande kulturella rationaliteter och kunskapsperspektiv som formar deras praktiker? Vilka sociala praktiker utgör grund för skapandet, formandet och spridandet av scenarier? Vilken roll spelar den organisatoriska kontexten? Vilka former av kunskap produceras i modeller för globala scenarier?

Ytterligare information