Under hösten har många engagerats i diskussioner om universitetens möjliga roll när det gäller de flyktingar som anlänt till Sverige. Med denna samtalsserie vill vi ge perspektiv på dagens situation genom att belysa inte bara pågående och dagsaktuell forskning utan också sådan som under decennier bedrivits i Sverige om migration, flyktingskap och välfärdsinstitutioner.

Hur har samhället sett på mottagandet och välkomnandet av olika kategorier av migranter och flyktingar? Hur har spänningen mellan ”assimilering” kontra ”mångfald” märkts i samhället och hur yttrar den sig idag? Synen på och rätten att finnas och vara kvar i Sverige har skiftat genom åren. Vad kan vi som forskare säga om de grundantaganden som ligger i botten på dessa skiftande synsätt?

Första delen i serien

Serien inleds tisdagen den 5 april, kl. 18.00 i Galleriet i Studenthuset på Frescati med ”Från arbetsmigration till flyktinginvandring 1950-2015”. Yngve Lithman, Erik Olsson och Annika Rabo gör ett svep över migrationsrörelserna från efterkrigstiden. Vilka politiska händelser och beslut ramar in migrationen till och från Sverige? Vad har migrationsforskningen gjort och betytt?

Samtalsserien, som organiseras av professor Annika Rabo, är gratis och öppen för alla.

Programmet i sin helhet

Tisdag 5 april, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Från arbetsmigration till flyktinginvandring 1950-2015.
Professor emeritus Yngve Lithman, professor Erik Olsson och professor Annika Rabo.

Tisdag 12 april, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Är etablering detsamma som integrering?
Professor Annika Rabo och docent Alireza Behtoui.

Tisdag 19 april, 16.00–18.30, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

The Syrian refugee crisis (in English).
Professor emeritus Dawn Chatty, Centre for Refugees Studies, University of Oxford.
Film screening of The Wait (47 min) by Maher Abdel Aziz.

Måndag 2 maj, 18.00–19.30, Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus

Kan vi dra lärdomar från ’Balkanvågen?’
Professor emeritus Karin Norman och docent Ivana Maček.

Tisdag 10 maj, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Gränser- gränsöverskridare – och juridiska system.
Doktor Heidi Moksnes och docent Shahram Khosravi.

Tisdag 17 maj, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Inkludering vs exkludering.
Professor Mark Graham och masterstudenterna Natalia Hautaniemi, Nathalie Wickström och Mauricio Rogat.

Onsdag 25 maj, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Var går gränsen?
Postdoktor Ruben Andersson.

Ytterligare information