”Tonläget från Sverigedemokraterna och deras sympatisörer blir allt hårdare och felsluten allt grövre. I sin iver att komma bortom vänster- och högerblockpolitiken och att forma en politik byggd på ”kärleken till det egna landet” gör SD en mängd kunskapsmässiga övertramp”, skriver forskarna.

Debattartikeln kommer efter en intervju i söndagens DN där Sverigedemokraternas Aron Emilsson använder termerna ”kultur” och “antropologi” på ett mycket tvivelaktigt sätt:

”Ingen annan lyfter fram den antropologiska dimensionen i kulturen. Det handlar om vår identitet som folk. Vi drar ner anslag till samtidskultur och lägger mer pengar på kulturarvet”, säger Aron Emilsson i intervjun.

”Dessvärre följs inte påståendets innebörd eller ordvalet upp i intervjun, varken av Emilsson själv eller artikelförfattaren, Niklas Orrenius. Såväl ”kultur” som ”antropologi” får stå oemotsagda och oproblematiserade. Den kultursyn som SD på detta sätt ger uttryck för är essentialistisk och förlegad, och representerar inte på något sätt samtida kunskaper och forskningsrön inom antropologi och kulturstudier”, skriver forskarna på SVT Opinion.

”Social- eller kulturantropologi, den antropologi som lärs ut vid universitet och högskolor idag, är läran om människan som kultur-och samhällsvarelse, om vårt samspel med andra människor och om hur kulturella gemenskaper formas och förändras. Att en representant för SD oemotsagt för fram en förlegad, essentialistisk och felaktig uppfattning om kunskapen om människan är allvarligt. Sådana uttalanden sätter käppar i hjulet för en sakligt grundad politisk debatt. Vi bör i stället ta chansen att föra en diskussion om samtida kultur och kulturarv som går i linje med modern och vetenskapligt grundad antropologi, humaniora och samhällsvetenskap”, avslutar forskarna artikeln.

Läs hela artikeln publicerad på SVT Opinion (2014-12-18).

Läs också artikeln publicerad i Dagens Arena (2014-12-19).

Här finns en längre version av debattartikeln med namn på ytterligare forskare som ställer sig bakom artikeln:
Grov misstolkning av antropologi och kultur (275 Kb)