Tekalign Ayalew
Tekalign Ayalew

Tekalign Ayalews studie undersöker de riskfyllda rutter som tusentals migranter från Eritrea och Etiopien färdas på – genom Saharaöknen, över Medelhavet och norrut genom Europa – innan de når Sverige. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur möjligheten till och förekomsten av irreguljär mobilitet reproducerar en kollektiv kunskap som migranterna mobiliserar för att övervinna de risker som resorna innebär och de svårigheter som de möter när de bosätter sig på ankomstorten.

Högskoleföreningen i Stockholm delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Priset kommer att delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte i november 2018.

Lyssna på en intervju med Tekalign Ayalew.

Läs mer om Tekalign Ayalews avhandling.

Mer information om Högskoleföreningen.