Om du som användare tycker att databasen är av intresse kan biblioteket sedan köpa in den. Här lämmar du inköpsförslag till biblioteket.

Här nedan följer några exempel på olika playlists och filmer (obs länkarna fungerar bara om du är ansluten till universitets nätverk).

Gör en sökning direkt i databasen.