Intervjun med Inge hittar du på vår engelska sida. Där finns också mer information om Inge Daniels pågående forskning.