Bild på Johan Lindquist, professor i socialantropologi, socialantropologiska institutionen
Johan Lindquist, professor i socialantropologi

Johan Lindquist vid Socialantropologiska institutionen tilldelas anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet för projektet ”Förberedande migrationsutbildning och formandet av internationell migration från Etiopien till Gulfstaterna”.

 – Projektet fokuserar på utvecklingen av ett nytt etiopiskt migrationsprogram som ska skicka migranter till länder som Saudi Arabien, där de exempelvis kommer att arbeta som hembiträden eller byggarbetare på tidsbegränsade kontrakt.

 – Programmet är en del av en bredare nationell utvecklingsplan som syftar till att skapa arbetstillfällen och öka remitteringen av löner tillbaka till Etiopien. Den bygger i hög grad på en asiatisk migrationsmodell, där Filippinerna är ett tydligt föregångsland, säger Lindquist och berättar vidare:

 – Mer generellt kan man se hur cirkulär migration, som utgår ifrån tidsbegränsade kontrakt och krav på återvändande, har blivit en alltmer inflytelserik modell för framtidens migration.

”Förberedande migrationsutbildningar”

Johan Lindquist har tidigare studerat arbetsmigration från Indonesien till Asien och Mellanöstern. Målet med det här projektet är dels att förstå hur migrationspolicy överförs och implementeras mellan länder i globala syd, och dels att förstå samtida försök att forma migration genom ”förberedande migrationsutbildningar”, framförallt i Etiopien.

 – En viktig del av programmet är ”förberedande migrationsutbildningar” som syftar till att forma migranters önskemål och kanalisera dem till specifika arbetssektorer i destinationsländerna. Projektet kommer framförallt att studera de här utbildningarna och försöka förstå dels hur de överförs från asiatiska till afrikanska länder, och dels hur migranter formas innan de reser utomlands, säger Lindquist och tillägger:

 – Det här är av stor betydelse för att förstå hur regleringen av arbetskraftsmigration kommer att utvecklas mer generellt i framtiden, inte minst till Europa.

Pris för bästa vetenskapliga prestation

I projektet ingår även Dr. Tekalign Ayalew, forskare vid socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet, och forskare vid Addis Abba University i Etiopien. Ayalew disputerade vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet 2017 med avhandlingen ”Struggle for Mobility: Risk, hope and community of knowledge in Eritrean and Ethiopian migration pathways towards Sweden”. Avhandlingen handlar om irreguljär migration från Etiopien och Eritrea till Sverige och vann Högskoleföreningens pris* för bästa vetenskapliga prestation 2017.

 

* Högskoleföreningen i Stockholm delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.