Johan Lindquist, professor i socialantropologi och föreståndare för Forum för Asienstudier, beviljas tillsammans med professor Patrick Vonderau vid Institutionen för mediestudier medel för projektet ”Internets skuggekonomier: en etnografi om klickfarmande”.

 

Johan Lindquist
Johan Lindquist

På senare tid har det blivit allt vanligare att köpa följare på Twitter eller gilla-markeringar på Facebook för att bygga eller undergräva karriärer inom till exempel musik eller politik. Projektet kommer att undersöka så kallade ”klickfarmar” – personer eller företag – som säljer följare eller gillamarkeringar via oreglerade marknadsplatser på internet.

Vad betyder det för er att få det här projektbidraget?

– Bidraget innebär att jag under tre år kommer att kunna ägna större delen av min tid åt forskning, först genom fältarbete och sedan skrivande. Tillsammans med min medsökande Patrick Vonderau på Institutionen för mediestudier kommer jag att få tid och utrymme att utveckla metoder och teorier i skärningspunkten mellan socialantropologi och mediestudier, säger Johan Lindquist.

Vad handlar projektet om?

– Projektet handlar om en viktig del av internets skuggekonomi, nämligen den som producerar och säljer följare på sociala medier, framförallt Instagram och Twitter. Det senaste året har det blivit allt tydligare att kändisar, politiker och företag köper följare för att framhäva sina positioner. Tillsammans med Patrick Vonderau är jag intresserad av de personer, så kallade ”klickfarmare”, som säljer följare och hur de gör det i praktiken. Många verkar befinna sig i globala syd, där det finns en stor digital kompetens men en begränsad arbetsmarknad. Jag har redan börjat intervjua klickfarmare i Indonesien men deras nätverk sträcker sig över hela världen, säger Johan Lindquist.

Läs mer om Johan Lindquists forskning.

 

 

Hege Høyer Leivestad, som i våras beviljades en Internationell postdok av Vetenskapsrådet, tilldelas nu också projektmedel för ”Gränsfrakt: Maritim logistik på Europas sydspets” – ett projekt som hon kommer att bedriva dels på Stockholms universitet, dels vid Department of Anthropology, London School of Economics and Political Science (LSE).

Hege Høyer Leivestad
Hege Høyer Leivestad

Vad handlar projektet om?

– 90 % av världens varor förflyttas fortfarande via sjövägen, men vi vet lite om hur maritim logistik försiggår i praktiken. Projektet har som utgångspunkt att det är stora skillnader mellan logistik som ideal och som praktik. Varutransporter har stora ekonomiska, politiska och sociala betydelser och insikter i hur varulogistik bedrivs är därför helt centrala för att förstå sambanden mellan den globala kapitalistiska världen och lokala sociokulturella kontexter. Projektet kommer att genomföras genom etnografiskt fältarbete i Algeciras Bay hamn, beläget i södra Spanien vid Gibraltar sund. Algeciras är en av Europas växande kommersiella hamnar och det centrala läget vid Medelhavet gör den till en viktig in- och utkörsport från EU:s territorium, säger Hege Høyer Leivestad.

Vad händer härnäst?

– I januari 2018 kommer jag på allvar att påbörja forskningen på plats i Algeciras. Där blir den första utmaningen att komma i kontakt med arbetare, företag och myndigheter som på olika sätt är involverade i arbetet med varulogistik i hamnen. Hamnar är högsäkerhetsområden och detta gör frågor kring access och forskning extra utmanande. Genom ett längre fältarbete kommer jag genomföra deltagande observation och intervjuer med hamn- och transportarbetare, aktörer inom shipping branschen, företag som riktar sig mot varutransport och logistik och myndighetsaktörer. Algeciras är i en expansiv fas med stora infrastruktursatsningar vilket ska bli spännande att följa, säger Hege Høyer Leivestad.

Läs mer om Hege Høyer Leivestads forskning.

 

Photo by - -
Photo by - -

 

Darcy Pan, som 2016 disputerade på avhandlingen ”Laboring through uncertainty: an ethnography of the Chinese state, labor NGOs, and development”, får av Vetenskapsrådet medel för att bedriva projektet ”Drömmarnas provins: big data, infrastruktur och utveckling i sydvästra Kina”.

 

Darcy Pan
Darcy Pan

 

Vad handlar projektet om?

– Projektet handlar om big data. Mer specifikt handlar det om big data i Kina. Det pågår just nu en diskussion om big data och dess möjligheter för samhällsvetenskaplig forskning, kommersiella företag och effektiv styrning runt om i världen. Den växande roll som big data spelar i att forma samtiden leder till ett behov av att studera och förstå vad begreppet big data är och vad en produktion och tillämpning av big data får för konsekvenser. Projektet svarar på detta genom att fokusera på Guizhou, en perifer provins i sydvästra Kina. Guizhou är en av Kinas fattigaste provinser men strävar efter och har för avsikt att blåsa nytt liv i ekonomin och göra provinshuvudstaden Guiyang ledande i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik. Målet är att bli den kinesiska big data-industrins huvudstad men också att slå sig in på den globala datamarknaden, säger Darcy Pan.

Vad händer härnäst?

– Jag kommer att börja mitt fältarbete i maj 2018 genom att besöka International Big Data Expo som hålls i Guiyang, provinshuvudstaden i Guizhou. Det är ett årligt evenemang som i år lockade mer än 10000 utländska och inhemska besökare och som presenterade ledande big data-teknologier, produkter och lösningar. Expon är en intressant plats där man ser hur drömmarna och visionerna om big data förmedlas. Efter expon kommer jag att först tillbringa några månader i Guiyang för att studera big data-industrin där och hur dataföretag påverkar lokalbefolkningens liv såväl som miljön, säger Darcy Pan.

Läs mer om Darcy Pans forskning.

 

Photo by Arkadiusz Warguła
Photo by Arkadiusz Warguła

 

Totalt beviljade Vetenskapsrådet denna gång bidrag för över en halv miljard kronor för hela bidragsperioden 2017-2021 inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 1065 inkomna ansökningar fick 128 projekt bidrag.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut.