Ivana Mačeks forskningsintressen är bl.a. krigsantropologi och forskning om massivt politiskt våld. År 2009 publicerades hennes bok Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime (University of Pennsylvania Press), ett resultat av forskningsprojektet “Belonging in Bosnia. Cultural Dynamic of Collective Identities in the Context of 'Dirty War'” – det första projekt som utfördes under kriget i Bosnien och Hercegovina.

History Respawned intervjuar forskare om tv-spel som bygger på historiska händelser. I spelet This War of Mine, som är baserat på belägringen av Sarajevo, ska spelaren kontrollera en grupp civila som kämpar för sin överlevnad under en militär belägring.

I intervjun talar Ivana Maček om kriget, belägringen och hur människorna i Sarajevo hanterade den samt svarar på hur väl spelet skildrar livet i den belägrade staden.

 

Läs mer om Ivana Mačeks forskning.