Public Culture
Public Culture

I intervjun reflekterar Ulf Hannerz bland annat över antropologins roll idag och ställningen för "the global" som en analytisk kategori i samtida antropologi. Intervjun finns att läsa här (som Stockholms universitetsbiblioteks e-resurs) och kommer även att publiceras på Public Cultures egen webbplats.

Läs mer om Ulf Hannerz forskning.