Den 27:e september tilldelades Ulf Hannerz titeln jubeldoktor. Det var då 50 år sedan han doktorerade med sin avhandling "Soulside: Inquiries into Ghetto Culture and Community" som byggde på två års fältstudier i ett svart grannskap i Washington, DC. Avhandlingen kom ut senare samma år på Columbia University Press. Ulf Hannerz berättar:

- Jag tyckte det var rätt komiskt att jag nu var den enda närvarande jubeldoktorn från Humanistiska fakulteten. För ett halvsekel sedan hade jag just doktorerat i allmän och jämförande etnografi. Ett år senare hade vårt ämne gett sig av till Samhällsvetenskapliga fakulteten och bytt namn till socialantropologi – det hände mycket det året. Fast nu, när jag stod där med mitt nya diplom, gällde det ju att ta sig utför Blå Hallens trappa utan att snubbla inför 800 människor.

En längre intervju med Ulf Hannerz kommer att publiceras inom kort.