Ulrik Jennisches avhandlingsprojekt, Småskalig handel och storskalig utveckling, berör frågor om utveckling, demokrati och småskalig handel i urbana Ghana. I Tamale pågår stora utvecklingsprojekt. Människor med och utan pengar flyttar in från stora delar av Västafrika. Nästa månad går Ghana till val. I bloggen möter läsaren de människor som Ulrik lär känna. De lever och arbetar i stadens dynamiska ekonomi. Läsaren får en inblick i deras vardagsliv, hur deras ambitioner och drömmar ser ut.

 

 
Ulrik Jennische
 

 Vi ställde tre frågor till Ulrik:

Vad gör Tamale till en bra stad för fältarbete för ditt forskningsprojekt, Småskalig handel och storskalig utveckling?

– Tamale är spännande på flera sätt. Det är en stad som genomgår stora förändringar. Många utvecklingsprojekt har förbättrat stadens infrastruktur, vilket i sin tur främjat handeln, både småskalig och storskalig. Många människor flyttar till Tamale just för möjligheten att bedriva handel. En del av dem kommer från Ghana, medan andra kommer från länderna norröver, såsom Burkina Faso och Niger. De flyttar till Tamale för att starta en mindre ekonomisk rörelse av något slag. De Dagomba, som traditionellt bebott Tamale får alltså nya grannar. Hur påverkar och påverkas handeln av deras relationer? Samtidigt är marknadsplatser i Ghana viktiga platser för formandet av politiska ideal och värderingar och därför en intressant plats att studera partipolitik och demokratisering. Vi är nu i valtider, vilket särskilt aktualiserar detta. Jag vill alltså förstå den småskaliga handelns roll på en plats som genomgår stora ekonomiska och politiska förändringar.


Afrikanska städer kännetecknas ofta av att vara i ständig förändring, där den informella sektorn snarare än staten står i centrum. Vilka möjligheter har invånare i Tamale att förverkliga sina ambitioner?

– Många afrikanska länder kännetecknas av en stat som har svårt att genomdriva sin politik, eller som saknar viljan till det. Ghana är lite av ett undantag. Den ghananska staten har varit förhållandevis aktiv i utvecklingen av landet. Den informella ekonomin, som är ett delvis svårhanterligt begrepp, och som brukar syfta på den delen av ekonomin som staten saknar kontroll över, har ändå varit drivande för mycket av den förändring som Tamale genomgår. Urbaniseringen som staden genomgår sker främst på grund av den typen av småskalig handel. Handeln utgör en möjlighet att försörja sig för nästan alla. Det krävs väldigt lite för att starta en rörelse, säljandes mobiltelefonkrediter, vatten, eller matvaror exempelvis. Samtidigt är vinsterna oftast små och saknas möjlighet till ordentliga investeringar är det lätt att fastna i sin lilla ekonomiska rörelse. För många unga män och kvinnor som säljer varor i centrala Tamale är detta påtagligt. De har svårt att få formella anställningar och går därför och väntar på tillräckligt med medel för att studera vidare, eller utöka rörelsen. Många väntar tyvärr förgäves, medan andra lyckas att få hjälp från familj och vänner.


I december är det val i Ghana. Hur har valrörelsen varit och vem tror du kommer att segra?

– Det har hittills varit en ganska lugn valrörelse, iallafall i Tamale. Men de politiska partierna gör vad de kan för att synas och märkas. Ständigt ser vi partiutsmyckade bilar med högtalare som åker runt i stan och sprider sitt budskap. Även flertalet manifestationer där supportrar för ett visst parti samlas och blockerar gatorna för en stund har synts. Men ändå är det först när någon av kandidaterna kommer till stan som det blir verkligt intensivt, vilket jag också skriver om i bloggen. Då klär många av handlarna sig i partisymboler och regalia för att visa sina sympatier. Jag är övertygad om att detta kommer att intensifieras betydligt de närmaste veckorna. Det är svårt att sia om vem som kommer vinna. Det står mellan två partier, regerande National Democratic Congress, NDC, och oppositionspartiet New Patriotic Party, NPP. De senaste valen har varit oerhört jämna, och antagligen blir det så också i år. Även om det finns presidentkandidater från andra partier, är det säkerligen så att vinnaren står att finna bland dessa två.
 

Ulriks blogg: Fältrapport - Blogg om marknadsplatser, politik och antropologi i norra Ghana

Här kan du läsa mer om Ulriks forskningsprojekt.