Pojkar som spelar fotboll i Mon city, Nagaland, nordöstra Indien. Foto: Andrzej Markiewicz
Pojkar som spelar fotboll i Mon city, Nagaland, nordöstra Indien. Foto: Andrzej Markiewicz


I det RJ-finansierade forskningsprojektet har Beppe Karlsson tillsammans Dolly Kikon följt utvecklingen i nordöstra Indien, som präglats av väpnade konflikter. Nu väljer istället många ungdomar att avstå vapen och migrera till storstäderna i södra Indien.

Beppe Karlsson
Beppe Karlsson

– Vår studie visar något nytt om ursprungsfolkspolitik. Det har att göra med identitetsprocesser och vad det innebär att vara ursprungsfolk i en diasporasituation. De nya generationerna stöder föräldrarnas projekt i tanken, men i sitt eget liv går de sin egen väg, säger Beppe Karlsson i artikeln.

Läs hela intervjun på RJ:s hemsida: ”Politisk kamp falnar när ungdomar söker friheten” (2016-02-08).

Läs mer om Beppe Karlssons forskning.

Läs mer om Dolly Kikons forskning.