På grundnivå planeras upp till två seminarier per delmoment (7,5 ECTS) att hållas på campus. På avancerad nivå planeras alla seminarier att hållas på campus. Seminarier kommer att genomföras i mindre grupper eller större salar för att minska risken för smitta. För de som inte vill eller kan ta sig till campus kommer möjligheten att delta via Zoom att finnas kvar. Mer detaljerad information om seminarierna läggs ut på lärandeplattformen Athena i god tid före kursstart. Individuell handledning på alla nivåer kan komma att hållas på campus eller via Zoom beroende på vad lärare och studenter kommer överens om.

Ändras förutsättningarna utifrån nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller SU centralt kan vi tvingas göra ytterligare ändringar som i så fall meddelas via kurssidorna på Athena och på institutionens hemsida.

Kom ihåg att det fortsättningsvis är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att försöka undvika resor med kollektivtrafik, att hålla avstånd till varandra och att alltid stanna hemma om man känner sig sjuk.