Höstterminen 2020

Höstens undervisning på grund och avancerad nivå har hittills varit på distans. Från och med Terminsdel 3, med början den 3 november, kommer dock viss undervisning att genomföras på campus. Föreläsningar kommer fortsättningsvis att hållas via Zoom. På grundnivå planeras upp till två seminarier per delmoment (7,5 ECTS) att hållas på campus. På avancerad nivå planeras alla seminarier att hållas på campus. Seminarier kommer att genomföras i mindre grupper eller större salar för att minska risken för smitta. För de som inte vill eller kan ta sig till campus kommer möjligheten att delta via Zoom att finnas kvar. Mer detaljerad information om seminarierna läggs ut på lärandeplattformen Athena i god tid före kursstart. Individuell handledning på alla nivåer kan komma att hållas på campus eller via Zoom beroende på vad lärare och studenter kommer överens om.

Ändras förutsättningarna utifrån nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller SU centralt kan vi tvingas göra ytterligare ändringar som i så fall meddelas via kurssidorna på Athena och på institutionens hemsida.

Kom ihåg att det fortsättningsvis är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att försöka undvika resor med kollektivtrafik, att hålla avstånd till varandra och att alltid stanna hemma om man känner sig sjuk.

Vårterminen 2021

Det råder fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 i Sverige och Europa. Av den anledningen är det mycket svårt att planera för hur undervisningen kommer att genomföras under det kommande året. Det som är säkert är att det fortsättningsvis kommer att vara möjligt att delta i undervisning via Zoom. I dagsläget planerar vi att vårterminens undervisning på grund och avancerad nivå kommer att genomföras i blandad form. De studenter som inte kan eller vill komma till campus kommer att kunna delta via Zoom i alla former av undervisning—föreläsningar, seminarier och handledning. Men det kommer även att finnas möjlighet för studenter att delta i seminarier eller handledningsmöten i lokaler på campus. Hur detta kommer att se ut i praktiken beror bland annat på antalet studenter på kursen samt om det är möjligt för läraren själv att delta i den fysiska undervisningen. Mer detaljerad information om vad som gäller på de olika kurserna kommer att läggas ut på lärandeplattformen Athena i god tid före kursstart. Ändras förutsättningarna utifrån nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller Stockholms universitet centralt kan vi tvingas göra ytterligare ändringar som i så fall meddelas via kurssidorna på Athena och på institutionens hemsida.