Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen. Deadline 9:e oktober. 

Mer information och ansökan >>