Stödformer:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram eller revidera medelsansökningar till externa finansiärer 
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten. 
  • ”Black box”, inkl. inbjudan av spetsforskare. 

Mer om Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning