Socialantropologiska institutionen kommer att stå som värd för en av de 25 utlysta postdoktorsanställningarna vid Stockholms universitet. Det beslutade områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap tidigare i veckan.
 
De 25 nya postdoktorsanställningarna för internationella studenter är en del av den internationella satsning som nu görs av universitetet.
 
Genom en satsning på internationell rekrytering av framstående forskare och studenter, internationella utbyten och ökade samarbeten avser Stockholms universitet att stimulera den akademiska miljön och stärka universitetets ställning på den internationella marknaden.
 
Vid socialantropologiska institutionen kommer Ruben Andersson att erbjudas anställning som postdoktorand.