Raoul Galli
Raoul Galli

Raoul Galli har studerat vad som ger erkännande i den fackliga världen utifrån Pierre Bourdieus teori. Läs hela intervjun i TAM-Arkivs tidning Nio–Fem, nr 1, 2015: Nio_Fem_nr1_2015 (229 Kb)

Nio–Fem innehåller bland annat artiklar om tjänstemanna- och akademikerrörelsernas historia och nutid, olika yrkesgrupper och arbetslivets förändring, rapporter och forskning.

Läs mer om Raoul Gallis forskning.