Spärrsystemet har förändrats sedan den första tunnelbanan togs i bruk 1950. Tekniska specifikationer, politiska beslut och resenärers upplevelser av att ta sig in till tunnelbanan har alla påverkat hur spärrarna är utformade och fungerar.

Stadsvandringen, som äger rum tisdagen den 25 oktober i ABF:s regi, kommer att uppmärksamma frågor som: Vilken roll spelar spärrsystemet för hur vi resenärer uppfattar varandra? Vad gör spärrsystemet med vår syn på kollektivtrafiken i stort?

Jenny Lindblad
Jenny Lindblad

Jenny Lindblad, alumn vid Socialantropologiska institutionen, skrev sin masteruppsats om det nya tekniska spärrsystemet i Stockholms tunnelbana. Uppsatsen “Metro Barriers in the making: the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm” tilldelades 2016 års pris för bästa uppsats om Stockholmsförhållanden av Samfundet S:t Erik och Stockholmia forskning och förlag och belönades också med K2-priset för bästa uppsats på masternivå.

Nu är Jenny Lindblad doktorand vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) på KTH i Stockholm och forskar inom projektet Organizing sustainable cities: planning, strategy, governance, management.

För mer information om stadsvandringen “Spärrarna i Stockholms tunnelbana”.

Läs och ladda ner Jenny Lindblads masteruppsats.