Ruben Andersson
Ruben Andersson

Den öppna samtalsserien ”Sverige, migration och flyktingskap” avslutas onsdagen den 25 maj kl. 18.00 i Galleriet, Studenthuset. Då kommer Ruben Andersson, forskare vid LSE och anknuten forskare vid Socialantropologiska institutionen, bland annat att diskutera gränser och EU:s gränskontrollmyndighet Frontex.

Vid sex tillfällen under våren har Socialantropologiska institutionen bjudit in till samtal om migration, flyktingskap och välfärdsinstitutioner. Syftet med serien, som vänder sig till forskare, studenter och en intresserad allmänhet, har varit att ge perspektiv på dagens situation genom att belysa inte bara pågående och dagsaktuell forskning utan också sådan som under decennier bedrivits i Sverige om dessa ämnen.

Samtalen, som leds av professor Annika Rabo, har kretsat kring frågor om hur samhället har sett på mottagandet och välkomnandet av olika kategorier av migranter och flyktingar. Hur har spänningen mellan ”assimilering” kontra ”mångfald” märkts i samhället och hur yttrar den sig idag? Synen på och rätten att finnas och vara kvar i Sverige har skiftat genom åren. Vad kan antropologer och migrationsforskare säga om de grundantaganden som ligger i botten på dessa skiftande synsätt?

Välkommen att delta i samtalet nu på onsdag den 25 maj kl. 18.00 i Galleriet, Studenthuset!

Information om hela serien finns på su.se/migrationsserie.

Galleriet, Studenthuset, den 17 maj. Samtal om "Inkludering vs exkludering".
Galleriet, Studenthuset, den 17 maj. Samtal om "Inkludering vs exkludering".