'“It Has All Been Planned”: Talking about Us and Powerful Others in Contemporary Syria' är titeln på Annika Rabos kapitel. Det handlar om hur sammansvärjningar och komplotter med anknytning till internationell och regional politik diskuteras i vardagen i Syrien.

Michael Butter och Maurus Reinkowski är redaktörer för boken Conspiracy "Theories in the United States and the Middle East". Hela boken finns tillgänglig online via Stockholms universitetsbibliotek. Genom att använda ditt universitetskonto och ditt universitetskort får du tillgång till boken på nätet.

Läs mer om kapitlet på vår engelska sida.

Läs mer om Annika Rabos forskning.