Christina Garsten. Foto: Eva Dalin
Christina Garsten. Foto: Eva Dalin

Om diskussionen:
Allt fler personer på PR-byråer, intresseorganisationer, tankesmedjor och fackförbund arbetar med politisk påverkan och opinionsbildning. Även inom de politiska partierna ökar andelen anställda i förhållande till förtroendevalda politiker. Efterfrågan på kompetens inom politisk påverkan har ökat kraftigt och gruppen av så kallade policyprofessionella har kommit att bli en viktig maktfaktor i svensk politik.

Medverkar gör också:

  • Jan Larsson, partner på PR-byrån Brunswick och tidigare valledare för Socialdemokraterna
  • Erik Lundberg, doktor i statskunskap vid Örebros universitet, och författare till Intresseorganisationerna i den statliga beslutsprocessen. Ett demokratiskt perspektiv på deltagandet i formeringen av den nationella politiken
  • Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen
  • Olle Wästberg, utredare vid 2014 års Demokratiutredning

Se hela diksussionen på SVT Forum (2015-09-14).

Läs en tidigare publicerad intervju med Christina Garsten där hon berättar om boken Makt utan Mandat som hon skrivit tillsammans med Bo Rothstein och Stefan Svallfors. Boken undersöker de policyprofessionella, en diffust definierad yrkesgrupp som fått allt större inflytande över svensk politik.

Läs mer om Christina Garstens forskning.