Möten har kommit att bli något som tillhör vardagen för många människor runt om i världen. Ändå har det tagit tid för antropologer att undersöka vad som händer på möten.

Renita Thedvall
Renita Thedvall

Renita Thedvall, docent i socialantropologi vid Stockholms universitet, och Jen Sandler vid University of Massachusetts Amherst är redaktörer för antologin ”Meeting Ethnography: Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development and Resistance” (Routledge) som gavs ut tidigare i år.

Konversationer online

Allegralaboratory.net sammankallade två online-möten med bland andra Renita Thedvall och Jen Sandler för att diskutera deras senaste publikation och forskning.

På agendan stod t.ex. frågor om antropologers försummande av möten både som etnografiska föremål och som platser för etnografisk undersökning och hur makt produceras i möten.

First (Virtual) Meeting on Meeting (MoM)

Second (Virtual) Meeting on Meeting (MoM)

Ytterligare information

Läs mer om Renita Thedvalls forskning.

Läs mer om Thedvall and Sandler (2017). ”Meeting Ethnography: Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development and Resistance”. Routledge.