Christina Garsten får 6 748 000 kronor för projektet Globala policymäklare: Transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska agendor inom (Forskningsprogram om det civila samhället). Projektet löper 2014-2017.

Anette Nyqvist får 2 820 000 kronor för projektet Finansvärldens världsförbättrare: En etnografisk undersökning om vad pensionskapital gör - och inte gör. Projektet löper 2014-2016.

Renita Thedvall får 2 271 000 kronor för projektet Organisera förskolan enligt Lean. En industriell management modell kommer in i barnomsorgen. Projektet löper 2014-2016.

Från Vetenskapsrådets bidrag till humaniora och samhällsvetenskap vid landets högskolor och universitet fick Stockholms universitet ca 25% av de totalt tilldelade medlen, 108 771 000 kronor fördelat på 27 olika projekt.

Vetenskapsrådets information om bidragen.