Diablo taking part in the religious dance procession for the Virgin of Urkupiña, Quilloacollo (Cocha
Diablo taking part in the religious dance procession for the Virgin of Urkupiña, Quilloacollo (Cochabamba), Bolivia. August 2014. Photo: Tania González

I det nya årtusendet arbetar och forskar socialantropologer på en mängd olika platser och med en stor variation av teman. Medan någon studerar ett multinationellt företags organisationskultur i Europa och USA eller finansvärlden, fokuserar en annan på genus och försörjningsstrategier bland pastoralister i Östra Afrika; medan någon skriver om migration, flyktingar och deras möten med välfärdsstaten koncentrerar sig en annan på sociala rörelser, big data, miljöfrågor, eller global utveckling. De ägnar sig åt fältarbete och deltagande observation, men kan även arbeta med formella intervjuer, analysera dokument och massmedia, eller använda sig av internet på ett eller annat sätt.

Globalt och jämförande perspektiv

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet strävar efter att utveckla ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt spänner sig institutionens forskning över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas genom arbete och eftertanke. Institutionens tematiska forskning har tilldragit sig internationell uppmärksamhet och befinner sig inom flera områden i den absoluta forskningsfronten.

Profilområden

Några av institutionens profilområden är:

Utbildning och forskning

Socialantropologiska institutionen har ett tiotal fast anställda lärare och forskare, doktorander, ett antal externfinansierade forskare och ofta gästprofessorer och forskare från andra länder. Institutionen har även utvecklat internationella samarbeten med andra antropologiska institutioner i Europa, vilket underlättar studentutbyten på grundutbildning- och mastersnivå.

Institutionens forskare och lärare samarbetar med socialantropologer från runt om i världen genom deltagande i internationella konferenser, internationell publicering, och en egen bokserie, Stockholm Studies in Social Anthropology. Institutionens forskning och undervisning speglar den internationella miljö som den är en del av. Genom detta arbete vill institutionen ytterst bidra med antropologiska idéer och kunskap till ett internationellt och kosmopolitiskt samtal i en globaliserande värld.