Prefekt

Johan Lindquist
Telefon: 070 770 5297
E-post: johan.lindquist@socant.su.se
Rum: B670

Studierektor grundnivå

Anna Gustafsson
E-post: studierektorgrund@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 74
Rum: B674

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå

Eva-Maria Hardtmann
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Telefon: 08-16 32 02
Rum: B650
Mottagningstid: enligt överenskommelse

Studierektor för kandidatprogrammet i Global utveckling

Molly Sundberg
E-post: molly.sundberg@socant.su.se

Studentexpedition

Anna-Karin Olsson
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Studentexpeditionen är stängd tills vidare

Studievägledning

Simon Johansson
Telefon: 08-16 37 90
E-post: studievagledare@socant.su.se
Rum: B678

Ekonomiadministratör

Lena Saeed
E-post: lena.saeed@socant.su.se
Telefon: 08-16 41 51 
Rum: B646

Kommunikatör

Lovisa Wahlsten
E-post: lovisa.wahlsten@socant.su.se
Telefon: 08-16 36 35
Rum: B676

Övrig information

Plusgiro: 15657-0
Bankgiro: 5050-0206
VAT nummer: SE202100306201
Organisationsnummer: 202100-3062