För kontaktinformation, se under Kontakt eller Våra forskare.

Självskrivna

Mark Graham, prefekt
Helena Wulff, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie

Christina Garsten, professor
Gabriella Körling, forskare (filosofie doktor)
Johan Lindquist, professor
Heidi Moksnes, lektor
Anette Nyqvist, lektor

Suppleanter

Eva-Maria Hardtmann, lektor
Ivana Maček, lektor
Paula Uimonen, lektor

T/A Personal

Ordinarie

Eva Eyton, Administrativ chef

Suppleant

Carina Jenssen Söderström, Personalhandläggare

Doktorandrådet

Ordinarie

Tomas Cole

Suppleant

Simon Johansson 

Studentråden

Ordinarie

Vakant
Vakant

Suppleant

Vakant
Vakant