För kontaktinformation, se under Kontakt eller Våra forskare.

Självskrivna

Mark Graham, prefekt
Helena Wulff, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie

Gabriella Körling, forskare (filosofie doktor)
Johan Lindquist, professor
Ivana Maček, lektor
Heidi Moksnes, lektor
Anette Nyqvist, lektor

Suppleanter

Eva-Maria Hardtmann, lektor
Paula Uimonen, lektor

T/A Personal

Ordinarie

Eva Eyton, Administrativ chef

Suppleant

Vakant

Doktorandrådet

Ordinarie

Tomas Cole

Suppleant

Rasmus Rodineliussen 

Studentråden

Ordinarie

Vakant
Vakant

Suppleant

Vakant
Vakant