Sveriges Antropologförbund (SANT) är en rikstäckande organisation som skapades 1991. SANTs syfte är att utgöra ett forum för antropologi i Sverige. SANT ska främja både den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologin och dess tillämpningsområde, bevaka antropologers intresse som yrkeskår samt sprida information om och verka för en ökad förståelse inom universiteten, hos myndigheter och bland allmänheten för antropologi som samhälls- och kulturvetenskap.

SANTs styrelse 2015-2016 består av:

Läs mer om SANT.