Projektet stödjs av medel från Samhällsvetenskapliga fakultetens satsning Framtidens Lärande inom Samhällsvetenskap (FLS) som har i syfte att stärka IKT-pedagogiska lösningar i undervisningen.

Visuella Medier i Antropologi avser att utveckla kompetens hos lärare, forskare, doktorander och studenter för att utöka användandet av visuella medier i forskning och utbildning.

Digitala medier och visuell teknik möjliggör spännande visuella framställningar t.ex. av ”främmande” miljöer som kan te sig oåtkomliga för de flesta. Bild och film är ytterst lämpade för ett ämne som antropologi, inte minst för en mer holistisk och tillgänglig presentation av antropologisk kunskap.

Projektet bidrar till att optimera institutionens tidigare satsning på det Visuella Labbet. Det Visuella Labbet möjliggör professionell användning av visuella medier (film och fotografi) i undervisning och forskning. Labbet, som är utrustat med datorer, videokameror och ljudinspelning, är tillgängligt för forskare på institutionen och har även använts av studenter.

Syftet med projektet Visuella Medier i Antropologi

Projektets specifika mål är:

  • Höjd kompetens i visuella metoder och visuell teknik hos forskare och studenter.
  • Pedagogisk integration av visuella metoder inom utbildningen på alla nivåer.
  • Produktion och distribution av visuella medier (film).
  • Samarbeten inom Stockholms universitet (Sociologiska institutionen, Institutionen för Data- och Systemvetenskap, och JMK) och med visuella projekt (undervisning och forskning) vid University College of London (UCL), University of Leiden, University of Vienna och University of Antwerp.

Projektets aktiviteter

Under läsåret kommer workshops och seminarier med inbjudna experter från Stockholms universitet, University College of London (UCL), University of Leiden, University of Vienna och University of Antwerp att anordnas, i kombination med föreläsningar om visuella metoder och visuella framställningsformer.

På grundnivå kommer visuella metoder att integreras i metodkursen på grundnivå (kandidat program och fristående kurs), inklusive programmet i Global utveckling. Studenter kommer även ges tillgång till det Visuella Labbet i samband med sina uppsatsarbeten.

På avancerad nivå kommer visuella metoder att integreras i metodkursen på avancerad nivå (masterprogram och fristående kurs) och i de relevanta delkurserna ”Media Anthropology” och ”Digital Anthropology”. Studenter kommer även ges tillgång till det Visuella Labbet i samband med sina fältarbeten och uppsatsarbeten.

Den pedagogiska integrationen av visuella medier i undervisningen, även i kurser som fokuserar på andra ämnen, kommer att stärka både studenters och lärares utveckling intellektuellt såväl som professionellt.

Ytterligare information

Helena Wulff och Paula Uimonen är aktiva i:

Dessa utgör externa stödorganisationer för projektet. Externa stödpersoner är professor Thomas Fillitz, University of Vienna, och docent Paolo Favero, University of Antwerp.

Genom åren har flera forskare på institutionen producerat filmer, som har fått internationell uppmärksamhet. Några exempel är dokumentärfilmerna "Fly over Delhi" (2005) av Paolo Favero, "B.A.T.A.M." (2005) av Johan Lindquist och en etnografisk roadmovie "Chanjo ya Rushwa" (vaccination mot korruption) (2013) av Paula Uimonen.

Läs mer om Socialantropologiska institutionens Mediekluster.

Läs mer om Samhällsvetenskapliga fakultetens satsning på framtidens lärande.