Projektets målsättning var att hitta metoder för hur minnesinstitutioner kan samla in digitala bilder från sociala medier, samt ta fram rekommendationer som andra museer och arkiv kan använda. Paula Uimonen, Socialantropologiska institutionen, var medverkande forskare i projektet.

Resultat och finansiering 

Projektets resultat presenterades i webkonferensen Connect to Collect, 19-30 oktober 2020 och i antologin Connect to Collect – Approaches to Collecting Social Digital Photography in Museums and Archives, utgiven av Nordiska Museets förlag i open access.

Projektet finaniserades med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien i satsningen Samlingarna och Forskningen.

Mer information om projektet: http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/