Inom kandidatprogrammet är studenterna inskrivna i en seminarieserie som heter "Global arena" där de möter representanter från olika organisationer och företag som arbetar med frågor relaterade till global utveckling. Den 8 maj var SIWI värd för studenterna under temat miljö och utveckling.

Läs mer om besöket (texten fortsätter på engelska) »