Från och med den 18 mars 2020 övergick socialantropologiska institutionen till distansarbete och distansstudier i den mån det går. Detta fortsätter under HT2020 och de två första delkurserna ges på distans (till och med 2 november). Nya beslut kommer därefter. Vi stänger även institutionen för besökare. Detta gäller tills vidare och är ett beslut med hänvisning till regeringens uppmaning att personer som arbetar i Stockholmsområdet bör övergå till distansarbete för att minimera spridningen av Covid-19.

Under den här perioden kommer vi att prioritera våra viktigaste ärenden baserat på den aktuella situationen. Detta kan resultera i att det tar längre tid för oss att återkoppla. Vi ber er att ha överseende med detta.

Distansundervisnining

Institutionen övergår även till distansundervisning. Separat information om detta skickas ut till studenterna. Läs mer om distansundervisningen här.

Läs kontinuerligt uppdaterad information om Corona från Stockholms universitet här.