Det finns ett flertal olika referenshanteringsprogram som du kan använda för att samla och organisera dina referenser och skapa en litteraturförteckning enligt önskat format. I den här artikeln presenteras ett urval av program. Du som är student eller anställd har gratis tillgång till RefWorks via Stockholms universitets licens.