Ordet ”antropologi” står inte alltid i en platsannons, men antropologisk kompetens och kunskaper efterfrågas i allt större utsträckning av arbetsgivare. Det finns en stor efterfrågan på människor som kan ge perspektiv och överblick åt skeenden i våra samhällen, som kan analysera och informera. Många arbetsgivare efterfrågar också socialantropologins kvalitativa metoder som kompletterar och ibland överträffar de kvantitativa.

Antropologer har hela världen som arbetsfält – vi arbetar inom medie- och informationsverksamhet, med utredningar och undervisning, inom statliga verk och myndigheter och på internationella organisationer. Många arbetar med biståndsverksamhet och ideella organisationer. Alltfler ägnar sig också åt marknadsföring, affärskommunikation, miljöfrågor och turistnäringen. De färdigheter som antropologin lär ut är eftertraktade och kommer att bli så än mer i framtiden!

Här är exempel på var några av våra tidigare studenter nu arbetar eller har arbetat.

Ta del av våra tips på praktikplatser.