Möt våra studenter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Socialantropologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Möt våra studenter

Möt våra studenter

Undrar du över hur det är att läsa socialantropologi eller global utveckling hos oss? Läs vad våra studenter tycker.

Mikael Hall, Kandidatprogrammet i Socialantropologi

Mikael Hall

Varför valde du att läsa socialantropologi?

­– Jag valde att studera socialantropologi just för att kunna besvara den frågan. Varför valde jag att studera socialantropologi, vem är jag och varför har jag blivit den jag är. Detta är frågor socialantropologin kan hjälpa till med att besvara. Istället för att titta på stora samhälleliga processer och mönster eller generella abstrakta koncept som samhällsvetenskap och humaniora i övrigt, tittar socialantropologin på sättet den lilla människan navigerar det sociala fältet. Den studerar hur vi blir vad vi är, i vilket sammanhang, kultur och social kontext. Att studera socialantropologi för mig handlar om just att förstå mig själv, min omvärld och mina medmänniskor.

Vad är det bästa med din utbildning?

­– Det bästa med min utbildning är den fantastiska bredden i vad en kan studera. Allt från produktionen av kvinnlighet på ett gymnasium i Stockholm till Irländska ”riverdance” i relation till produktionen av nationalitet. Här finns diskussion om miljöns politiska ekonomi till frikyrkor i Zimbabwe. Inom fältet socialantropologi finns det helt enkelt utrymme att lära sig om nästintill alla delar av den mänskliga levnadsvärlden, så som den upplevs av faktiska riktiga människor. Det blir möjligt att komma åt alla dimensioner av den mänskliga tillvaron.

Shamina Kazi, Kandidatprogrammet i Socialantropologi

Shamina Kazi

Varför valde du den här utbildningen?

– ­Socialantropologin tilltalade mig främst för att jag är intresserad av sociala beteenden men också för att vi antropologer har hela världen som arbetsfält efter en examen. Jag har sedan länge varit engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter och hållbarhet och inom antropologin överlappar dessa teman på ett intressant sätt. I programmet behandlas breda perspektiv som till exempel globala processer, sociala konstruktioner, samhälls- och utvecklingsfrågor och miljö- och hållbarhetsfrågor. Ett plus är de etnografiska metoder och angreppssätt som vi antropologer använder oss av och som särskiljer oss från exempelvis sociologer, socionomer och statsvetare.

Vad är det bästa med din utbildning?­

– Under mitt första läsår studerade jag en kurs som behandlade samspelet mellan människan och fysiska platser. De frågor som väcktes i denna kurs var så starkt knutna till mina intressen att de sedan skulle komma att ligga till grund för min kommande inriktning inom antropologin. Under det andra läsåret valde jag att studera två terminer utomlands och valde då att specialisera mig på urban antropologi och hållbarhet. Den första terminen studerade jag kurser i CSR, hållbar utveckling, management och spanska i Buenos Aires, Argentina. Den andra terminen läste jag i Nairobi, Kenya. Där utförde jag min praktiktjänst vid en NGO och fick en roll som projektledare för ett urbant utvecklingsprojekt med fokus på social hållbarhet. Möjligheten att få studera och praktisera utomlands ett helt läsår har varit något av det absolut bästa med utbildningen och har lett till att jag idag skriver mitt examensarbete i samarbete med Liljewall arkitekter.

Josefine Berg, Masterprogrammet i Socialantropologi

test

Varför valde du den här utbildningen?

– Jag hade läst en kurs på grundnivå och kände att institutionen passade mig bra eftersom den fokuserar på aktuella forskningsområden. Utbildningen ger mig en stabil grund att stå på och jag uppmuntras till att utveckla mina intresseområden, i mitt fall vårdsystemet.

Vad är det bästa med din utbildning?

– Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper, låter dig utforska olika ämnesområden, och förbereder dig för din egen forskning.

Rasmus Canbäck, Masterprogrammet i Socialantropologi

test3

Vad är det bästa med din utbildning?

– Närheten till människorna som man studerar. Att man genom den antropologiska metoden får lov att tänka utanför gränserna och att den ständigt väcker nya frågor. Det är en utbildning för den nyfikne!

Varför valde du den här utbildningen?

– Den antropologiska metoden innebär en närhet till människorna som man studerar, något som jag upplevde att många andra akademiska discipliner inte medför.

Sophia Palmén, Kandidatprogrammet i Global utveckling

Sophia

Vad är det bästa med din utbildning?

– Att hela tiden få ta del av kritiska perspektiv och att ifrågasätta allt. Det tvärvetenskapliga ger möjlighet att angripa problem från olika håll och belyser flera tillvägagångssätt.

Varför valde du den här utbildningen?

– Utbildningen var nystartad och programbeskrivningen lockade mig med dess aktualitet och mångsidighet.

Kristofer Lindh, Kandidatprogrammet i Global utveckling

test2

Varför valde du den här utbildningen?

– För att jag alltid har haft stort intresse för hur världen fungerar, varför den ser ut som den gör, men framför allt för vart den är på väg och hur vi kan påverka utvecklingen på bästa sätt. Global utveckling handlar om alla dessa frågor.

Vad är det bästa med din utbildning?

– Att vi får lära oss att tänka kritiskt kring vad utveckling egentligen är och vad begreppet som sådant innebär. Det finns många intressanta tänkare som vi får stifta bekantskap med genom kurslitteraturen. Sen är utbildningen relativt unik i sitt slag, vilket ser bra ut i cv:t.

Information och kontakt

Vanliga frågor & svar

För dig som student på Socialantropologiska institutionen har vi här samlat svar på några av de vanligaste frågorna om studier på grundnivå och avancerad nivå.

Studievägledare
Simon Johansson
Telefon: 08-16 37 90
E-post: studievagledare@socant.su.se

Studierektor grundnivå
Anna Gustafsson
E-post: studierektorgrund@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 74

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Eva-Maria Hardtmann
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Telefon: 08-16 32 02

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Molly Sundberg
E-post: molly.sundberg@socant.su.se

Studentexpedition
Anna-Karin Olsson
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Studentexpeditionen är stängd tills vidare

Facebook

Filmat seminarium med Rasmus Rodineliussen och Samir Shalabi från Saco Studentmässa i Stockholm 2018