För att läsa programmet Global utveckling, se behörighetskraven här:
Kandidatprogram i Global utveckling, Grundnivå, 180 hp.

Det finns även fortlöpande krav för att läsa vid programmet. Du måste varje termin klara minst 22,5 hp för att få fortsätta till nästa termins kurs.

För att få börja programmets år 3 måste du ha klarat samtliga 60 hp i Global utveckling från år 1 och minst 52,5 hp i dina breddningsämnen från breddningsåret, år 2 i programmet. (Du måste då förstås ta dessa saknade poäng vid senare tillfälle; först när du har alla 180 hp kan du ta ut din kandidatexamen.)

Varje delkurs har ett ordinarie tentamenstillfälle samt ett tillfälle för omtentamen. Dessutom erbjuds ett extra omtentamenstillfälle nästa termin för varje delkurs. (Läs mer under Tentamen.)

Observera att du alltså under ditt breddningsår behöver tenta av de delkurser från år 1 som du ev. fortfarande saknar poäng från, för att kunna gå vidare till programmets tredje år.