Vilket eller vilka ämnen valde du under breddningsåret och varför? 

Statsvetenskap I och Statsvetenskap II. Inriktningen var mest relevant för den typ av jobb som jag kan tänka mig att ha i framtiden, och verkade som ett bra komplement till studier i Global Utveckling. Delkurserna verkade också vara roligare på stats än på de andra inriktningarna, tyckte jag.  

Hur kom du fram till det? 

Jag kom fram till att statsvetenskap var för mig efter att ha kollat upp arbetsmarknadsförhållandena inom olika yrkeskategorier som jag tyckte verkade intressanta, och lade märke till att en utbildning i Statsvetenskap ofta efterfrågades och/eller var meriterande. Eftersom vårt program är så nytt så tänkte jag också att Statsvetenskap - som är en väletablerad studieinriktning - skulle kunna vara till hjälp för att förklara vad som i det här sammanhanget menas med “global utveckling”. Mina studieval har varit ganska kalkylerade på så vis, antar jag. Men jag är väldigt glad att jag valde Global Utveckling som program och Statsvetenskap som breddningsämne; jag har saknat den humanitära aspekten som belyses i GU under mitt breddningsår, och det ska bli kul att få komma tillbaka till det hela nu under år tre. 

Några korta tips på hur en student i Global utveckling kan tänka när det är dags att välja breddningskurser? 

Tänk långsiktigt! Vad vill du med din utbildning, vad vill du att den ska mynna ut i? Jag hade i början av programmet inte någon direkt idé om vad jag ville jobba med efter utbildningen, men under det första året tyckte jag mig ha en aning om vad jag tyckte var intressant i alla fall, och därefter började jag se på vilka yrken som fanns inom de intressanta områdena... vilket vägledde mig i valet av breddningsämnen. Jag känner faktiskt att jag under mitt breddningsår har kommit in på rätt bana, så jag är glad att jag satt ner innan valet och verkligen funderade över det, och inte bara valde den inriktning där alla mina kompisar skulle gå bara. Välj för din egen skull, och lita på din magkänsla. 

Vad känner du att breddningsåret gav dig inför framtida studier och yrkesval? 

Breddningsåret gav mig mersmak på statsvetenskap så till den grad att jag har bestämt mig för att läsa till en dubbel kandidat faktiskt, vilket jag kan göra genom att läsa Statsvetenskap III (30hp) när jag har gått ut GU. Detta för att det öppnar upp för möjligheten att läsa fler typer av masterutbildningar, och för att det kan komma att bli till min fördel när jag söker jobb i framtiden då jag kan tänka mig att jobba statligt med mina hjärtefrågor. Breddningsåret har gett mig mycket kött på benen och mycket kunskap om de organisationer och system jag kan komma att finna mig själv i om några år. 

Tre anledningar till att välja den inriktningen som du valt? 

Jag känner att statsvetenskapen har hjälpt mig att förankra mycket av den kunskap jag fick under första året, och att den har hjälpt mig att tolka världsnyheter och politiska händelser i vardagen på ett mer informerat sätt. Jag känner att jag har fått en intellektuell boost, liksom. Jag har också uppskattat att grundligt ha fått lära mig om Sveriges och andra länders politiska system (och skillnaderna mellan dem). Kurserna under första terminen var helt enkelt grymma på det sättet - otroligt informativa, ständigt relevanta och samtidigt väldigt basic. Och sedan är det ju också en väldigt bra utbildning att ha i bagaget för alla som önskar jobba med någonting som har politisk anknytning, vare sig det gäller bistånd, miljöpolitik eller migrationsfrågor. Jag är supernöjd med mitt breddningsval, och nöjd med att ha läst samtliga kurser på SU. Det har varit ett roligt pluggår!