Vilket eller vilka ämnen valde du under breddningsåret och varför?

Jag valde att läsa Internationella Relationer, både IR 1 och IR 2. Jag hade redan innan jag sökte Global Utveckling planer på att studera Internationella relationer då det är ett ämne jag intresserat mig för sedan gymnasiet och därför föll sig valet naturligt. Anledningen till att jag valde att läsa båda kurserna var för att få en djupare förståelse för ämnet också få chansen att prova på att skriva uppsats (B-uppsats) något som jag anser vara en bra övning innan C-uppsatsen som vi skriver år 3 på Global Utveckling.

Hur kom du fram till det?

Som jag tidigare nämnde så har ämnet alltid legat mig varmt om hjärtat samt att det är ett ämne som jag anser vara relevant för att förstå vår nutid. Jag hade en del funderingar kring att läsa statsvetenskap istället för internationella relationer men gick på min magkänsla och då blev valet inte särskilt svårt.

Några korta tips på hur en student i Global utveckling kan tänka när det är dags att välja breddningskurser?

Först och främst är det viktigt att välja det du själv är intresserad av och inte det dina klasskamrater kommer välja, våga gå den väg som du tror kommer passa dig bäst. Att välja ett ämne som intresserar dig kommer ge dig de bästa förutsättningarna för lyckade studier. Något som också är värt att komma ihåg är att om du står i valet och kvalet mellan två olika ämnen så har du möjligheten att prova på båda två genom att läsa de två olika respektive ämnena en varsin termin och skulle du fastna för något av dessa ämnen extra mycket går det alltid att läsa vidare inom efter din kandidat i Global Utveckling. Att läsa två olika kurser och att läsa del ett och två av en kurs ger en djupare förståelse, båda val är bra på sitt sätt och därför kan det inte gå fel. Till sist vill jag tipsa om att gå tillbaka och tänka på de kurser som du läst under global utveckling, vilka kurser fastnade du främst för? Vilken var roligast? Det kan hjälpa dig i valet till breddningsåret då de olika kurserna hålls av de fyra olika institutionerna som global utveckling tillhör och det är dessa institutioner som du kan välja mellan under breddningsåret.

Vad känner du att breddningsåret gav dig inför framtida studier och yrkesval?

Att studera internationella relationer har gett mig djupare kunskap på områden som vi berör under global utveckling I-IIII, bland annat hur stater kan samarbeta på olika plan bland annat genom internationella organisationer/institutioner men också hur länder kan samarbete på andra områden såsom hälsa och miljö. Kurserna i Internationella Relationer har även gett mig en teoretisk bakgrund med olika perspektiv som har sina förklaringar till varför världen ser ut som den gör idag. Förståelsen för hur det globala systemet har växt fram under historien samt hur allting hänger ihop något jag tror kan betyda mycket i mina vidare studier på global utveckling. Ämnet internationella relationer är ständigt i förändring, precis som vår omvärld, därför är det ett ämne som ständigt kommer vara aktuellt. Breddningsåret har även gett mig kunskap och övning i uppsatsskrivning vilket känns betryggande inför den kommande C-uppsatsen. Det har varit oerhört givande att studera med studenter som brinner för det jag själv brinner för, det tar jag med mig.  

Att studera Internationella Relationer skapar många olika arbetsmöjligheter. Den skapar kunskap för att jobba inom den offentliga sektorn, på internationella organisationer eller företag. En dröm för många kan vara att jobba inom FNs eller Eus institutioner då ger Internationella Relationer bra förkunskaper. Ämnet är ypperligt om du har ett intresse för att jobba utomlands. Ämnet har gett mig en bättre förståelse för hur samarbete kan se ut på olika plan, det är något jag tar med mig in i arbetslivet oavsett vilket karriärval jag gör.

Vilka anledningar finns det att välja att studera Internationella Relationer?

  • Få en bättre förståelse för globaliseringen/ det internationella systemet
  • Ämnet ger dig tillgång till många olika karriärmöjligheter
  • Få möjlighet att studera med andra drivna studenter