Det andra året i programmet Global utveckling består av breddningsstudier där du väljer bland kurser i ämnena:

  1. Ekonomisk historia,
  2. Internationella relationer,
  3. Kulturgeografi,
  4. Socialantropologi och
  5. Statsvetenskap.

Läs mer om de kurser som ges på respektive institutions hemsida. Längre ner på den här sidan kan du läsa mer om de fem breddningsämnena.

Du väljer breddningskurs för höstterminen År 2 under vårterminen År 1, och kurs för vårterminen År 2 under höstterminen samma läsår. Du har som programstudent garanterad plats på dessa breddningskurser.

Du kommer att få hjälp att ta beslut kring breddningsämne genom det informationstillfälle som programmet anordnar varje vår, i god tid inför sista anmälningsdag, men du kan också ta kontakt med studievägledaren vid den institution vars ämne du är intresserad av.

Du ansvarar själv för att anmäla dig till din breddningskurs via www.antagning.se. Sista ansökningsdag brukar vara i mitten av april på våren och i mitten av oktober på hösten.

Om du vill kan du läsa ditt breddningsämne vid ett annat universitet eller högskola i Sverige. Du måste då först säkerställa att kursen går att tillgodoräkna som breddningsämne genom respektive institution här vid Stockholms universitet.

Du har även möjlighet att läsa dessa breddningsämnen utomlands genom universitets olika avtal. Läs mer under Studera utomlands.

OBS Sök en kurs vid Stockholms universitet även om du tänkt läsa utomlands. Du kanske inte kommer iväg eller inte blir antagen.