Vilket eller vilka ämnen valde du under breddningsåret och varför?

Jag valde att läsa Socialantropologi under båda terminerna. Jag valde Socialantropologi för att jag alltid har varit intresserad av hur vi människor fungerar och varför vi agerar så som vi gör.

Hur kom du fram till det?

Eftersom mitt intresse alltid funnits kring att söka en förståelse av människor så var Socialantropologi väldigt lockande redan från starten av min utbildning. Men med det sagt var jag däremot väldigt kluven när valet väl kom. För mig stod det mellan Socialantropologi och Statsvetenskap. Detta var för att jag ansåg att Statsvetenskap kunde ge mig en mer säker framtid än vad Socialantropologi kunde. Idag inser jag att så inte är fallet, istället tror jag att det kan vara mer säkert att läsa något som du är intresserad av. Eftersom att detta leder till att du blir mer aktiv i dina studier och kan ta in den kunskap som ges.

Några korta tips på hur en student i Global utveckling kan tänka när det är dags att välja breddningskurser?

Är du som mig och känner dig kluven mellan två eller flera breddningskurser så vill jag ge dig rådet att gå på din magkänsla. Gör inte ett val enbart för att det känns tryggt och säkert. Tänk efter vilka kurser du har varit mest intresserad av under ditt första år och välj det som du tycker var roligast. Kan du inte välja mellan två kurser i slutändan, välj båda!

Vad känner du att breddningsåret gav dig inför framtida studier och yrkesval?

Trots att jag tipsade om att välja att läsa två olika breddningskurser så läste jag en och samma under båda terminerna. Detta tror jag kan ge mig en bra nisch för framtida jobb, då jag på senare tid har varit väldigt intresserad av att jobba med social hållbarhet.

Vilka anledningar finns att välja den inriktningen som du valt?

Om du har ett intresse för människan så kommer du läsa roliga och intressanta kurser om du väljer Socialantropologi. De studenter som väljer Socialantropologi är oftast väldigt öppensinnade vilket bidrar till en trygg atmosfär för att kunna dela sina tankar. Sist men inte minst tycker jag att du borde välja Socialantropologi för att det bidrar till att ge en djupare förståelse för hur lika och olika vi människor är, vilket alla skulle kunna gynnas av.