När du är klar med dina programstudier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. Detta gör du via länken nedan och genom att gå vidare till Mina Studier. Där ska du markera följande val:

  1. Filosofie kandidatexamen – samhällsvetenskaplig fakultet, 180hp
  2. Ingen inriktning
  3. Global utveckling
  4. Välj de kurser som du vill ska ingå i examen: Dvs. de obligatoriska kurserna för huvudområdet Global utveckling och de breddningskurser som du gjort inom programmet, sammanlagt 180hp
  5. Skicka in din ansökan

Till ansökan.