För att få rätt till det stöd som erbjuds måste du först göra en ansökan. Det är viktigt att du gör detta så snart som möjligt, eftersom du inte kan få något stöd innan sådant beslut fattats. Du behöver för din ansökan visa läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Läs här om hur du gör din ansökan.

Om din ansökan beviljas får du ett intyg som beskriver det stöd som rekommenderas för dina studier. Läs mer här om de former av stöd som finns.

När du har fått ett intyg ska du lämna en kopia till studievägledaren vid Socialantropologiska institutionen, studievagledare@socant.su.se. Studievägledaren är programmets kontaktperson för alla studenter med funktionshinder och kan ge information om vilka stödåtgärder som kan erbjudas.

Därefter måste du själv berätta för lärarna vid varje delkurs i programmet om det stöd du har beviljats. Detta måste göras i början av varje delkurs för att nödvändiga anpassningar ska hinna göras. Om du hellre vill kan studierektor för Global utveckling informera varje lärare inom programmet. Kontakta då henne: Heidi.Moksnes@socant.su.se.

För mer info se www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning eller ta kontakt med studentstod@su.se.