Global arena är en seminarieserie med gäster från organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten. Seminarierna är öppna för alla studenter som läser på kandidatprogrammet i Global utveckling.

 

Program hösten 2017

 

Måndag 18 september, kl. 13.00–15.00, hörsal 3

Agenda 2030 som verktyg för hållbar utveckling – hur ser civilsamhällesorganisationer på möjligheterna?

Gäst: Sofia Svarfvar, Concord Sverige

Sofia Svarfvar berättar om deras arbete med att samordna svenska civilsamhällesorganisationers arbete med Agenda 2030, och hur de, liksom civilsamhällesorganisationer i Sverige och globalt, ser på möjligheterna att använda SDGs som verktyg för att genomdriva ”en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom”.

 

Fredag 13 oktober, kl. 13.00–15.00, sal F12

Kina som ny aktör på den globala arenan

Gäst: Malin Oud, Raoul Wallenberginstitutet

 

Fredag 17 november, kl. 13.00–15.00, sal E306

Local democratisation and the position of women

Gäst: Keboitse Machangana, International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)

 

Måndag 4 december, kl. 10.00–12.00, sal A5137

Bonderörelsen Vía Campesina och småbrukares krav på ändrade villkor, lokalt och globalt – en del av den globala rättviserörelsen

Gäst: Karin Ericsson, Latinamerikagrupperna